Uzol princ Albert je variantom uzla Victoria. Neexistuje žiadny dôkaz o tom, že názov uzlu princ Albert ma niečo spoločné s princom Albertom, manželom kráľovnej Viktórie. Tento jemne asymetrický uzol je o niečo väčší ako uzol Four in Hand.

uzol princ albert 1 2uzol princ albert 3 4uzol princ albert 5 6uzol princ albert 7 8uzol princ albert 9

  1. Predná strana kravaty je smerom od nás, široký koniec je na pravej strane a úzky koniec je na ľavej strane. Špička úzkeho konca by mala končiť niekde nad bruchom (záleží na výške, dĺžke a hrúbke kravaty). Pri viazaní manipulujeme len so širokým koncom.
  2. Široký koniec presunieme doľava ponad úzky.
  3. Pokračujeme pod úzkym koncom doprava.
  4. Široký koniec presunieme vonkajšou stranou doľava.
  5. Vnútornou stranou sa vrátime doprava.
  6. Široký koniec presunieme vonkajšou stranou doľava.
  7. Pokračujeme vnútornou stranou slučky (okolo krku) hore.
  8. Široký koniec prevlečieme smerom dole cez obe predne slučky, ktoré sme vytvorili v kroku č. 4 a 6.
  9. Potiahnutím širokého konca nadol uzol na kravate utiahneme. Uzol pretiahneme hore a upravíme. Prvá slučka by sa mala ukázať pod druhou.
Hodnotenie návodu:
Loading...