Uzol Pratt vymyslel Jerry Pratt. Ide o univerzálny, elegantný uzol strednej veľkosti niekde medzi uzlom Four in Hand a uzlom polovičný Windsor.

uzol pratt 1 2uzol pratt 3 4uzol pratt 5 6uzol pratt 7 8

  1. Zadná strana kravaty je smerom od nás, široký koniec je na pravej strane a úzky koniec je na ľavej strane. Špička úzkeho konca by mala končiť niekde nad bruchom (záleží na výške, dĺžke a hrúbke kravaty). Pri viazaní manipulujeme len so širokým koncom.
  2. Široký koniec presunieme doľava pod úzky.
  3. Pokračujeme vonkajšou stranou slučky (okolo krku) hore.
  4. Vraciame sa vnútornou časťou slučky (okolo krku) dole, doľava.
  5. Široký koniec presunieme vonkajšou stranou doprava.
  6. Pokračujeme vnútornou stranou slučky (okolo krku) hore.
  7. Širokým koncom sa vraciame dole cez prednú slučku, ktorú sme vytvorili v kroku č. 5.
  8. Potiahnutím širokého konca nadol uzol na kravate utiahneme. Uzol pretiahneme hore a upravíme.
Hodnotenie návodu:
Loading...