V 19. storočí pomenovaný po pánskom klube Four-in-Hand. Tento uzol je momentálne najpoužívanejší. Jeho popularita pramení z jeho jednoduchosti a všestrannosti. Charakterizuje ho štíhlosť, mierna asymetrickosť a samo uvoľňovanie. Ak sa chcete naučiť uviazať len jeden uzol tak jedine Four-in-Hand.

uzol four in hand 1 2uzol four in hand 3 4uzol four in hand 5 6 7

  1. Predná strana kravaty je smerom od nás, široký koniec je na pravej strane a úzky koniec je na ľavej strane. Špička úzkeho konca by mala končiť niekde nad bruchom (záleží na výške, dĺžke a hrúbke kravaty). Pri viazaní manipulujeme len so širokým koncom.
  2. Široký koniec presunieme doľava ponad úzky.
  3. Pokračujeme pod úzky koniec doprava.
  4. Vonkajšou stranou sa vrátime doľava.
  5. Pokračujeme vnútornou stranou slučky (okolo krku) hore.
  6. Široký koniec prevlečieme smerom dole cez prednú slučku, ktorú sme vytvorili v kroku č. 4.
  7. Potiahnutím širokého konca nadol uzol na kravate utiahneme. Uzol pretiahneme hore a upravíme.
Hodnotenie návodu:
Loading...