Uzol Balthus bol vynájdený okolo roku 1930 (Balthasar Klossowski), kontroverzným poľsko – francúzskym moderným umelcom. Balthus je podstatne väčší ako uzol Windsor. Ak sa správne uviaže nadobudne široký a kužeľovitý tvar.

uzol balthus 1 2uzol balthus 3 4uzol balthus 5 6uzol balthus 7 8uzol balthus 9 10uzol balthus 11 12

 1. Zadná strana kravaty je smerom od nás, široký koniec je na pravej strane a úzky koniec je na ľavej strane. Špička úzkeho konca by mala končiť niekde nad bruchom (záleží na výške, dĺžke a hrúbke kravaty). Pri viazaní manipulujeme len so širokým koncom.
 2. Široký koniec presunieme doľava pod úzky.
 3. Pokračujeme vonkajšou stranou slučky (okolo krku) hore.
 4. Vraciame sa vnútornou časťou slučky (okolo krku) dole, doprava.
 5. Pokračujeme vonkajšou stranou slučky (okolo krku) hore.
 6. Vraciame sa vnútornou časťou slučky (okolo krku) dole, doľava.
 7. Pokračujeme vonkajšou stranou slučky (okolo krku) hore.
 8. Vraciame sa vnútornou časťou slučky (okolo krku) dole, doprava.
 9. Široký koniec presunieme doľava ponad úzky.
 10. Pokračujeme vnútornou stranou slučky (okolo krku) hore.
 11. Širokým koncom sa vraciame dole cez prednú slučku, ktorú sme vytvorili v kroku č. 9.
 12. Potiahnutím širokého konca nadol uzol na kravate utiahneme. Uzol pretiahneme hore a upravíme.
Hodnotenie návodu:
Loading...